Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora za leto 2019

01.02.2019 Valerija K. (SLUŽBA ZA OKOLJE IN PROSTOR) 618
01.02.2019
Javni razpisi in javni natečaji
15.11.2019 do 22:00
16.01.2019
Monika Lihteneger
monika.lihteneger@kranjska-gora.si
04 5809 822